Câu Chuyện Hai Con Chim

Giác Tịnh

Có câu chuyện hai con chim như sau:  Một hôm, con chim bồ câu thấy hàng xóm là con chim cú vọ sửa soạn dọn tổ đi, liền hỏi:
-  Chị định dọn đi đâu? 

Con chim cú vọ đáp:
-  Dân ở đây hung ác quá, mỗi lần gặp tôi, cứ lấy đá ném, lấy cây đánh, nên tôi định dọn về phương tây ở, nghe nói dân chúng bên đó hiền thiện hơn.  Mong vậy lắm thay! 

Con chim bồ câu bèn nói:
-  Chỗ hàng xóm láng giềng, tôi xin nói thực, chị đừng giận tôi nhé.  Theo quan điểm của tôi, nếu chị thành tâm, chịu khó sửa cái giọng kêu ghê rợn của chị, cho dễ nghe hơn, thì chắc không còn ai ném đá, không còn ai lấy cây đánh chị, xua đuổi chị nữa đâu.  Nếu như chị không chịu sửa cái giọng khiếp đảm khó nghe đó, thì dù có ai rước qua phương tây, chị cũng không ở yên bên đó được đâu.  Thực như vậy đó! 

* * *
Câu chuyện trên ngụ ý:  chúng ta nên xoay lại quán chiếu, tu sửa tâm tánh của chính mình, đừng nhìn ra ngoài trách cứ, phê phán, chỉ trích người khác, thì cực lạc hay thiên đàng chính là đây, an lạc và hạnh phúc hiện tiền ngay tại thế gian này, ngay trong tâm của mỗi người, rất đơn giản, rất thực tế, không cần cầu nguyện, khỏi phải mơ tưởng viễn vông, khỏi nhọc công, không phí sức, khỏi bị gạt gẫm, không cần tìm kiếm đâu xa.

Giác Tịnh