Chúc Mừng
Phật tử Trần Thế Vinh và
Phật tử Ngô Thị Mỵ 90 tuổi

Tổ ấm ban cho tuổi chín mươi,
Đạo đời thương mến đậm đà vui.
Đức nhà phúc hậu qua ly loạn,
Pháp Phật huyền vi hóa giải đời.
Thế sự lo toan tròn phận sự,
Bản thân thấu rõ lẽ vơi đầy.
Gắng theo gương Phật tâm an tịnh,
Mình với đồng nhân mãi thắm tươi.

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới
Viện-Chủ Tổ-Đình Từ-Quang (Montréal, Canada)
Ngày 07.01.Quý Mùi (2003)


Nhắn Nhủ
ĐỒNG BÀO, PHẬT TỬ

Nghiệp vận nên ta phải lánh quê,
Đạo tình, nhân nghĩa trọn muôn bề.
Nước non gấm vóc đâu xao lãng!
Đạo pháp cao siêu dám bỏ bê!
Tương ái tương thân, chung đóng góp,
Tham danh, tham lợi, quyết không hề!
Một lòng vì nước, vì tôn giáo.
Vinh dự Việt Nam rạng biển đề!

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Chùa Phật Quang
Úc Châu, 1-1-1994