Tâm Thư

NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quí vị,
Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada hoạt động từ nhiều năm qua với chủ trương truyền bá Chánh pháp, nhằm mục đích giảm bớt sự khổ đau về phương diện tinh thần, đem lại lợi ích không thể nghĩ bàn cho những người hữu duyên, không phân biệt Phật tử hay không.

Chúng ta biết rằng Chánh pháp vi diệu nhiệm mầu được phổ biến hằng ngàn năm nay đã giúp đỡ biết bao nhiêu người giác ngộ được lẽ thật của cuộc sống, tìm được hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc giải thoát, ngay trong đời sống hiện tại.

Cuộc sống hiện tại đầy dẫy những sự bất như ý, phiền não khổ đau, không phân biệt người đó là ai, tại gia hay tu sĩ, thuộc giai cấp nào trong xã hội. Chỉ có những người nào tìm được, hiểu được và áp dụng được Chánh pháp trong cuộc sống, người đó sẽ cảm nhận được an nhiên tự tại, cuộc sống nội tâm an bình, mặc dù sóng gió cuộc đời vẫn cứ hiện diện khắp nơi!

Tuy nhiên, chúng ta muốn tìm Chánh pháp vi diệu, nhiệm mầu đó, phải tìm ở đâu?

Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada đã truyền bá Chánh pháp vi diệu nhiệm mầu đó qua các buổi thuyết pháp tại các tự viện, đăng bài giảng trên mạng lưới Internet, trên các báo Phật giáo, cũng như các báo Việt ngữ tại nhiều địa phương khắp nơi trên thế giới, đồng thời gửi tới tận tư gia khi hữu duyên hoặc theo yêu cầu.  

Nay, theo đề nghị của thân hữu bốn phương, Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada quyết định thực hiện phương tiện truyền bá Chánh pháp vi diệu nhiệm mầu đó bằng hình thức của một Tập San định kỳ.

Phật Học Tịnh Quang số 1 ra mắt nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2550 (2006) phát hành hoàn toàn miễn phí, theo tinh thần bất vụ lợi.

Phật Học Tịnh Quang số 2 sẽ phát hành nhân dịp Đại Lễ Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7 ta) tức tháng 8 năm 2006. 

Kính mong Quí vị phát tâm bảo trợ phương tiện hoằng pháp này như là một nhân duyên thiện lành tạo dựng phước đức và công đức cho tâm nguyện này được thành tựu viên mãn. Xin liên lạc trước 3-6-2006 về bài vở hay bảo trợ tịnh tài.

Sự đóng góp này tùy tâm, tùy hỷ, dù số tịnh tài rất nhỏ, nhưng tấm lòng vị tha của Quí vị rất lớn, bao la, thì công đức và phước đức sẽ vô lượng.  Ví như chỉ một hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này.

Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản 2630, ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ gia hộ cho tất cả Quí vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, cư trần lạc đạo.

Chúng tôi sẽ giới thiệu thương hiệu hay cơ sở phục vụ của Quí vị để Quí đồng hương gần xa đều được biết, xin hoan hỷ gửi kèm theo thư các nội dung và chi tiết cần thiết. 師

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính thư,
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ