CƠ-SỞ PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA

Trân trọng tri ân Chư Tôn-Đức Tăng Ni cùng Quí Cư-sĩ Phật-tử gần xa đã nhiệt tâm bảo trợ tinh thần lẫn vật chất, tạo phương tiện để công việc hoằng pháp được liên tục từ nhiều năm nay.

Kính mong các bậc tài đức đóng góp sáng kiến và xây dựng để Phật sự hữu ích này được phát triển và phổ biến, đem lợi ích đến cho nhiều người hữu duyên.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


TRANG TRI-ÂN BẢO-TRỢ:

CANADA:

ALBERTA: Edmonton: Nguyễn Trọng Doanh. BRITISH COLUMBIA: Courtenay: Ngô Thị Hương. Vancouver: Đặng Văn Đại (Thiện Trí). Phan Thị Rậu, Phan Thị Hạnh. ONTARIO: Brampton: Nha sĩ Đào Huỳnh Hoa D.D.S., Lê Quang Chỉnh (Phước Sơn) & Nguyễn Thị Thu Hà (Diệu Thanh), Huỳnh Nhật Huy & Nguyễn Minh Hiền (Quang Chiếu), Tịnh Hạnh, Hoa Nghiêm, Chánh Niệm. Hamilton: Quách Văn Thiện. Kitchener: Nguyễn Văn Trung & Võ Thị Ánh. Kingston: Đoàn Văn Thành. London: Đại-Đức Thích Chân Pháp (Chùa Đức Quang). Markham: Liêu Thành Xuân. Mississauga: Ni Sư Thích Nữ Chân Huệ (Tịnh Thất Vô Ưu), Hoàng Thị Quế (Tịnh Giới), Nha sĩ Trương Văn Bé D.D.S. North York: Trần Văn Tám & Ngô Tú Hương. Toronto: Đại-Đức Thích Chân Bổn, Sư Cô Thích Nữ Chân Quý, Sư Cô Thích Nữ Chân Ngọc (Chùa A Di Đà), Sư Cô Thích Nữ Phúc Hải, Bùi Thị Nhung (Trí Tịnh), Bùi Thị Thanh (Diệu Thanh), Bùi Thị Vượng (Diệu Thịnh), Dược Sĩ Hoa Văn Ngữ (Nha Trang Pharmacy), Huỳnh Hữu Hiệu, Nguyễn Quang Thịnh (Phúc Đạt), Lâm Văn Tòng, Lê Ngọc Châu (Bửu Ngọc), Lê Ngọc Sang (Thiện Định), Trần Thị Lang (Diệu Thành). Welland: Tôn Nữ Anh Đào. Woodbridge: Huỳnh Văn Út & Trần Thị Lan (Đạt Chí). QUEBEC: L’Ile Bizard: Lê Hồng Loan & Nguyễn Cao Tú. Montréal: Huỳnh Thị Toàn, Nguyễn Văn Đô. Mont Royal: Đinh Văn Dư (Trí Quảng) & Nguyễn Thị Tuyết (Giác Tịnh). St. Laurent: Nguyễn Tú Lan (Đức Minh) & Vũ Thị Nhung (Đức Thường).

USA:
CALIFORNIA: Covina: Tammy Mai (Minh Tâm). Garden Grove: Nguyễn Thị Xuân (Diệu Ánh). Los Angeles: Trương Ngọc Anh. Milpitas: (Giác Pháp). San Diego: Nguyễn Thị Hồng. San Leandro: Dennis Trần Văn Thạnh. Westminster: Thái Kim Thoa (Diệu Xuyến). FLORIDA: Sarasota: Minh Thiện. KANSAS: Wichita: Võ Văn Điệu & Huỳnh Thanh Thủy. MICHIGAN: Holland: Huỳnh Kim Dung. MINNESOTA: Minneapolis: Trần Thị Hiền (Diệu Hạnh). NEW YORK: Syracuse: Khun Phala (Tường Ngọc). PENNSYLVANIA: Phan Thông Hảo. TEXAS: Arlington: Phan Nguyên Khương (Chơn Quảng Ninh). Austin: Nguyễn Mỹ Lệ.  Grand Prairie: Trần Thị Trắc (Diệu Cẩm). Houston: Nguyễn Cao Thanh (Vô Ngại), Lê Thị Măng (Nguyên Thành), Nguyễn Thị Ly (Nguyên Thảo), Nguyễn Văn Long & Nguyễn Thị Thủy (Nguyên Hương), Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Washington: Longview: Nguyễn Văn Bích (Bruce). VIRGINIA: Fairfax: Nguyễn Đình Tuấn. WISCONSIN: Oak Creek: Trần Trung Hợp (Thiện Trung) Chùa Phước Hậu. Milwaukee: Nguyễn Thị Hạnh (Đức Trang Nghiêm).

EUROPE:
BELGIUM: Bruxelles: Quách Hoa Anh. Liège: Trần Đắc Trung Khải.
FRANCE: Abils: Nguyễn Văn Ân. Préjus: Đại-Đức Thích Chân Minh (Chùa Hồng Hiên). Lormont: Lê Quang Liêm. Saint Avold: Nguyễn  Thị Thảo.
FINLAND: Turku: Hà Kiên Đồng Trinh.
GERMANY: Berglen: Lê Văn Kim Đài. Gmünd: Hoàng Bá Nhứt. Hessen: Phạm văn Mộc (Thiện Lâm). Hilden: Nguyễn Ngọc Chương. Karlsruhe: Nguyễn Tấn Hỗ (Giác Tấn). Plüderhausen: Đỗ Trí Huê. Osnabrück: Hieu Nguyen-Tri. Schorndorf: Nguyễn Thị Diệp Thanh. Stuttgart: Trần Viết Hồng Hoa.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.