Vài Dòng Cảm Nghĩ

Từ nhiều năm qua, vào mỗi dịp hè, Khóa Nghiên Tu An Cư được tổ chức tại Tổ Đình Từ Quang, Montréal, Canada, dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng TÂM Hạ CHÂU, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, dành cho tứ chúng (Tăng Ni và nam nữ Phật Tử) khắp nơi trên thế giới vân tập về tu học kinh luật luận, qui y thụ giới, hành thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, bố tát, công quả tu phước, cúng dường trai tăng, thực hành giới định tuệ, nghiêm túc văn tư tu, thảo luận trao đổi kinh nghiệm tu học.

Bên cạnh phần giảng kinh, giáo luật, thuyết pháp, giảng giáo lý do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ và chư Tôn Đức đảm trách, đặc biệt còn có phần Tham Luận do Ban Hoằng Pháp Tổ Đình Từ Quang thực hiện. Phần Tham Luận này năm nào cũng nghiêm túc đầy hào hứng, sôi nổi trong thanh tịnh, ngắn gọn và súc tích, với những công trình biên khảo, nghiên cứu giá trị, công phu của quí vị nam nữ Phật gia Cư sĩ, gồm đủ thành phần thức giả, học giả, chuyên gia, nhân sĩ địa phương, cũng như các vị Trưởng lão Cư sĩ đến từ phương xa.

Phần Tham Luận giúp ích tứ chúng sáng tỏ thêm Chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, nhứt là phần thực hành, áp dụng Chánh Pháp vào trong cuộc sống hằng ngày một cách thiết thực, gần gũi và  lợi lạc.

Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân giáo dưỡng trời biển của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Ân sư. Chúng tôi thành tâm đảnh lễ tri ân công đức lớn lao không thể nghĩ bàn của Ban Hoằng Pháp Tổ Đình Từ Quang. Và tri ân tất cả Quí Vị thiện tâm đóng góp công sức.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết mới nhất của một vị nữ Phật gia Cư sĩ nói trên: Đạo Hữu Bồ Tát giới Giác Hương, Lê Diễm Trinh.

Thích Chân Tuệ