MẸ - QUÊ HƯƠNG CỦA CON
Lê Bích Sơn

Biển đời bão tố, gian nan
Mẹ là bờ bến bình an con về
Mẹ là nhạc, Mẹ là thơ
Mẹ là Đức Phật con thờ trong tâm
Mẹ chưa sống đủ trăm năm
Nhưng cho con hiểu trăng rằm tình thương
Mẹ là biểu tượng quê hương
Dù đi xa cũng vấn vương trở về
Mẹ còn giữ trọn hồn quê
Nếu không có Mẹ con về làm chi!
Con đi nam bắc đông tây
Tóc sương, thân hạc, dáng gầy… chờ con
Mẹ là một trời nước non
Đời còn có Mẹ con còn quê hương!

Chicago, Vu Lan 2006
Giác Hạnh – Lê Bích Sơn