NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Kính thưa Quí vị,
Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada hoạt động từ nhiều năm qua với tâm nguyện đem đạo giúp đời, nhằm mục đích giảm bớt sự khổ đau, đem lại an lạc hạnh phúc cho những người hữu duyên, không phân biệt là Phật tử hay không.

Người nào thấy được Phật Pháp Tại Thế Gian, người đó cư trần lạc đạo, cảm nhận được an nhiên tự tại, mặc dù bát phong trong cuộc đời vẫn cứ hiện diện khắp nơi!

Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada quyết định truyền bá Chánh Pháp qua các Tập San định kỳ, phát hành hoàn toàn miễn phí, theo tinh thần bất vụ lợi, 3 số vào các dịp:

Tết Nguyên Đán,
Đại Lễ Phật Đản,
Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị phát tâm bảo trợ phương tiện hoằng pháp này như là một nhân duyên thiện lành kiến tạo phước đức và công đức, tự độ và độ tha.

Sự đóng góp này tùy tâm, tùy hỷ, dù số tịnh tài rất nhỏ, nhưng tấm lòng vị tha của Quí vị rất lớn, bao la, thì công đức và phước đức sẽ vô lượng. Ví như chỉ một hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này.

Quí vị có thể phát tâm giới thiệu và phổ biến cho mọi người hữu duyên được biết để góp phần hùn phước ấn tống hoặc thỉnh kinh sách để làm tài liệu tu học.

Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan, ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ gia hộ cho tất cả Quí vị thân tâm an lạc, tu tập tinh tấn và cư trần lạc đạo.師

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính thư,
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

CHUYỆN TRONG CHÙA

- Chào bác, cháu mang dĩa xôi này giùm bác lên chánh điện cúng Phật nha.
- Đâu được, bác phải đích tay mang lên dâng cúng, Phật mới biết bác làm món xôi này chứ!
- . . . !
TÂM BỒ TÁT
VÀ TÂM CHÚNG SANH

Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo đi ra phố.
Gặp chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường, bà cụ cau mặt quát:
- Thằng Cu! Mày có lên ngay không.  Khiếp!
Thằng bé phản đối:
- Cháu xí cái vũng này từ hồi mới mưa lận. Bà kiếm cái khác đi, thiếu gì!
- . . . !

PHẬT CỦA NGOẠI

Bé đi chùa về chào Ngoại. Ngoại hỏi:
- Con đi chùa có gì hay không, kể cho Ngoại nghe với!
- Ngoại à! Thầy dạy con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ngoại nhớ niệm Phật A Di Đà nha!

Ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp:
- Hổng được đâu! Xưa nay, Ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay con muốn Ngoại niệm Đức A Di Đà … sao ngoại sợ Đức Quán Thế Âm giận Ngoại quá!
- . . . !