Thư Độc Giả


Montréal, May 24-2006

Kính bạch Thầy Chân Tuệ,
Trước hết con xin tự giới thiệu, con là con dâu trưởng của hai cụ Vinh; xin đại diện hai cụ và toàn gia của con, kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Bạch Thầy, con và gia đình đã nhận được “Tập san Phật Học Tịnh Quang” số 1. Con đã đọc những bài trong tập san, mỗi ngày một vài trang, cho bố mẹ con nghe. Các cụ rất là vui. Sức khỏe của bố mẹ con ngày càng yếu, mắt kém đi nhiều lắm, tuy nhiên các cụ vẫn vui và thích nghe kinh và thích những bài pháp trong tập san. Cũng nhờ đọc cho các cụ nghe mỗi ngày, chính bản thân con học hỏi rất nhiều.

Tiện đây, con kính xin gởi đến Thầy chi phiếu kèm theo để cúng dường, để Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada có thêm phương tiện hoằng dương Chánh pháp. Số tiền này do Bố Mẹ con và chúng con quyên góp lại. Kính mong Thầy hoan hỷ nhận dùm con. Nguyện đem công đức này, hồi hướng đến tất cả chúng sanh được trọn thành Phật đạo.

Thư con viết nếu có chi sơ sót kính mong Thầy từ bi tha lỗi cho con.

Kính thư,
Con là Trần Kim Thoa,
pháp danh Tịnh Thật

As this is a Dhamma text,
please pass it to others.
Thank you for your kindness
and co-operation.
No copyright.
This book is for free distribution,
it is not to be sold.
Tập san này được phát hành miễn phí.
Không bán.

GP