Thương Tôi Cứ Để Tôi Đi

Khi tôi tới cuối con đưòng,
Lễ nghi bày vẽ bi thương làm gì!
Thương tôi cứ để tôi đi!
Linh hồn bay bổng khóc chi thêm sầu.
Bóng dương khuất núi đêm thâu,
Cúi đầu phiền muộn dài lâu nào cần!
Niềm thương nỗi nhớ người thân,
Vấn vương chi, để tôi gần cõi Tiên.
Ngàn thu giấc ngủ bình yên,
Con nguòi ai khỏi thoát vòng sinh ly!
Dù thương cứ để tôi đi,
Cảm cô đơn mối hoài bi hãy tìm.
Bạn thân chia xẻ niềm tin,
Chôn vùi sầu muộn trong tình gia ân.
Dương Hồng Hoa

Miss Me But Let Me Go!

When I come to the end of the road,
And the sun has set for me,
I want no rights in a gloom filled room!
Why cry for a soul set free?
Miss me a little, but not to long
And not with your head bowed low.
Remember the love that we once shared.
Miss me but let me go!
For this a journey that we must all take
And each must go along,
It's all part of the master plan,
A step on the road to home!
When you are lonely
And sick of heart,
Go to the friend we know
And bury your sorrows in doing good deeds.
Miss me but let me go!!