Trân trọng tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Quí Cư sĩ Phật tử gần xa đã nhiệt tâm bảo trợ tinh thần lẫn vật chất, tạo phương tiện để công việc hoằng pháp được liên tục từ nhiều năm nay, đem lợi ích đến cho nhiều người hữu duyên. Phước đức và công đức thực là vô lượng vô biên.  Kính mong các bậc tài đức đóng góp sáng kiến và xây dựng để Phật sự hữu ích này được phát triển và phổ biến.

TRANG HỒI-HƯỚNG CÔNG-ĐỨC TRI-ÂN BẢO-TRỢ:

CANADA:
ALBERTA: Edmonton: Chùa Phật Quang. BRITISH COLUMBIA: New Westminster: Nguyễn Thị Thanh Thủy. Surrey: Đào Thị Bích Liên, Trần Văn Khánh (Nhất Nguyên). Vancouver: Đặng Văn Đại (Thiện Trí), Hoàng Văn Hiền, Huỳnh Thị Kim Cúc, Phan Thị Rậu, Phan Thị Hạnh.

ONTARIO: Brampton: Nha sĩ Đào Huỳnh Hoa, Hà Thị Mai (Diệu Đức), Nguyễn Hà Mỹ Chi, Lê Quang Chỉnh (Phước Sơn), Nguyễn Thị Thu Hà (Diệu Thanh), Jenny SI, Huỳnh Nhật Huy, Nguyễn Minh Hiền (Quang Chiếu), Tịnh Hạnh, Hoa Nghiêm, Chánh Niệm, Trần Minh Tân (Dũng Tiến). Hamilton: Bùi Quốc Trung, Quách Văn Thiện. Kitchener: Nguyễn Văn Trung, Võ Thị Ánh. London: Chùa Đức Quang, Nguyên Thái, Trí Thiện, Ngọc Cảnh. Mississauga: Ni Sư Thích Nữ Chân Huệ (Tịnh Thất Vô Ưu), Diệu Thông, Diệp Thị Ngọc (Phước Ngọc), Lưu Trọng Lư, Nguyễn Lê Thiện, Hoàng Thị Quế (Tịnh Giới), Nguyễn Thị Hạnh, Cụ Trần Ngọc Bá (Chơn Vạn), Cụ Nguyễn Thị Hường (Như Nhạn), Cụ Vũ Thành Phương, Trần Nữ (Huệ Tâm). Niagara Falls: Đặng Văn Cho, Trần Hoa. North York: Trần Văn Tám & Ngô Tú Hương. Toronto: Chùa A Di Đà, Sư Cô Thích Nữ Phúc Hải, Sư Cô Thích Nữ Phúc Nhân, Cụ Bùi Thị Nhung (Trí Tịnh), Cụ Bùi Thị Thanh (Diệu Thanh), Cụ Bùi Thị Vượng (Diệu Thịnh), Ngô Tú Anh (Nhuận Minh), Cụ Huỳnh Hữu Hiệu, Huỳnh Đệ & Phạm Thị Xong, Dược Sĩ Hoa Văn Ngữ (Nha Trang Pharmacy), Huỳnh Hữu Hát, Văn Hồng Châu (Diệu Thanh), Kha Kỳ Xuân (Tuệ Minh), Nguyễn Kinh, Lâm Văn Tòng, Nguyễn Quang Thịnh (Phúc Đạt), Đặng Thị Phượng, Lê Ngọc Châu (Bửu Ngọc), Lê Ngọc Sang (Thiện Định), Nha sĩ Trần Hiếu Liêm, Phạm Hồng Phúc (Minh Lợi), Trần Thị Lang (Diệu Thành), Cụ Bà Trần Trọng San (Trịnh Quân/Viên Bình), Từ Xương Diên, Từ Thị Hiền, Huỳnh Thị Tân (Diệu Trang), Vinh Khang Herbal Centre. Welland: Tôn Nữ Anh Đào. Windsor: Chùa Phổ Minh. Woodbridge: Trần Thị Lan (Đạt Chí).

QUEBEC: Brossard: Cụ Đặng Văn Dục (Phúc Đức), Hội Trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Canada, Chùa Liên Hoa, Dr. Nguyễn Thành Long (Giác Tâm). D.D.O: CLINIQUE DENTAIRE DON QUICHOTTE, Dr. Linh-Loan Lê. Laval: Nguyễn Thị Mơ. Longueil: CLINIQUE MEDICAL STE HELENE, Dr. Lê Thị Diễm Trinh (Giác Hương), Nguyễn Thị Diệu Xuân (Không Viên). Montréal: Huỳnh Hữu Hồng (Thiện Nhựt), Thái Công Tụng (Tịnh Lộc), Huỳnh Thị Toàn, Nguyễn Hữu Nhung, Nguyễn Cao Việt Phương (Tịnh Viên), Nguyễn Việt Thường, Cao Thị Phụng (Diệu Hoàng), Lâm Thị Kim Phượng, Võ Đình Thu, Nguyễn Văn Đô, Cụ Trần Thế Vinh (Minh Tôn), Cụ Ngô Thị Mỵ (Diệu Tâm), Trần Thế Ngọc, Trần Kim Thoa (Tịnh Thật). Mont Royal: Đinh Văn Dư (Trí Quảng), Nguyễn Thị Tuyết (Giác Tịnh). St. Laurent: Nguyễn Tú Lan (Đức Minh), Vũ Thị Nhung (Đức Thường).

HOA KỲ (USA):
ARIZONA: Vũ Ngọc Trình. CALIFORNIA: Garden Grove: Nguyễn Thị Xuân (Diệu Ánh). Glendale: Amy Ta Tran (Diệu Nhã). Huntington Beach Ha Anh Tuyet (Thanh Tâm). Rosemead: Tammy Mai (Minh Tâm). Westminster: Thái Kim Thoa (Diệu Xuyến). KENTUCKY: Nguyễn Thị Danh, Robert Johnson. MICHIGAN: Huỳnh Kim Dung, Trần Lan Anh. MINNESOTA: Trần Thị Hiền (Diệu Hạnh). NEW YORK: Jackson Heights: Thích Nữ Chân Xuân, Syracuse: Thiền Viện Minh Đăng Quang. OKLAHOMA: Đặng Thị Ngọc. PENNSYLVANIA: Phan Thông Hảo. TEXAS: Austin: Nguyễn Mỹ Lệ. Cedar Park: Trịnh Hoàng Trinh. Garland: Diệu Ân, Diệu Tịnh. Grand Prairie: Phan Nguyên Khương (Chơn Quảng Ninh). Houston: THUYDIEM NGUYEN & HUNGANH B. BUI MD (Chùa Đại Giác), Nguyễn Lê Thanh Liễu (Diệu Lộc), Hong Truong, Cụ Nguyễn Cao Thanh (Vô Ngại), Cụ Lê Thị Măng (Nguyên Thành), Nguyễn Thị Ly (Nguyên Thảo), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Hải (Diệu Đức), Nguyen T. Thuy, Nails By Yen, Holly Chiêu, Laura Pham, Diana Pham, Kim Trần, Yen Hoàng, Jessica Lee, Tina Nguyễn (Nguyên Hương), Mai Trâm Nguyễn (Hạnh Kim). VIRGINIA: Ashburn: Nguyễn Văn Bảo, Judy Chau L. Do. Herndon: Trịnh N. Lynn (Diệu Linh). Manassas: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Hạnh (Nghiêm Hiền), Nghiêm Ánh, Như Mỹ, Nguyễn Hoàng Long Tư, Lê Hồng Sanh (Chánh Minh Khai), Tuệ Giác Ngộ, Diệu Chi, Cụ Đinh Yên, Thiên Như, Nguyên Lương. WASHINGTON: Bruce Nguyễn Văn Bích. WISCONSIN: Chippewa Falls: Duong Pamela (TRANG T TRANDUONG). Oak Creek: Trần Trung Hợp (Thiện Trung). Milwaukee: Sư Cô Thích Nữ Giới Hương, Ban Quản Trị Chùa Phước Hậu, Nguyễn Thị Hạnh (Đức Trang Nghiêm).

EUROPE:
BELGIUM: Bruxelles: Quách Hoa Anh. Liège: Trần Đắc Trung Khải. FRANCE: Abils: Nguyễn Văn Ân. Amiens: Lê Quan Liêm. Behren-Lès-Forbach: Lý Thị Kim Huê (Diệu Cảnh) Préjus: Chùa Hồng Hiên. Lormont: Lê Quan Liêm. Saint Avold: Nguyễn  Thị Thảo. FINLAND: Turku: Hà Kiên Đồng Trinh. GERMANY: Berglen: Lê Văn Kim Đài. Gmünd: Hoàng Bá Nhứt. Hessen: Phạm văn Mộc (Thiện Lâm). Hilden: Nguyễn Ngọc Chương. Karlsruhe: Nguyễn Tấn Hỗ (Giác Tấn). Plüderhausen: Đỗ Trí Huê. Osnabrück: Hieu Nguyen-Tri. Schorndorf: Nguyễn Thị Diệp Thanh. Stuttgart: Trần Viết Hồng Hoa.


Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai
Kinh Kim Cang

Lấy hình sắc tìm Phật
Lấy âm thanh tìm Phật
Làm vậy là sai đường
Làm sao tìm thấy Phật
Thích-Chân-Tuệ
* * *
CƠ-SỞ PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
108-123 RAILROAD ST.
BRAMPTON, ON, L6X 1G9, CANADA
Tel.: 647-828-1016
Email: cutranlacdao@yahoo.com