BỒ TÁT HẠNH
Giác Pháp tuyển chọn
Bồ Tát: HT Thích Chơn Thiện

Bồ Tát Di Lặc:  Thích Nữ Tuệ Như

Bồ Tát Đại Thế Chí: HT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Đại Thế Chí:  Thích Nguyên Liên

Bồ Tát Địa Tạng:   HT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Hạnh:  Thích Trí Siêu (sách)

Bồ Tát Phổ Hiền HT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Quán Thế ÂmHT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Quán Thế Âm:  Thích Nguyên Bình

Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả:  HT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Thường Bất Khinh:  Thích Thiện Siêu

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi:  HT Thích Thanh Từ.

Bồ Tát Văn Thù Trong Phật Giáo Đại Thừa:  Thích Pháp Huệ

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm: HT Thích Huyền Tôn.

Địa Tạng Bồ Tát:  Thích Nguyên Bình

Đối Diện Bồ Tát:  Tuệ Sĩ

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai:  Thích Nữ Từ Phước

Giải Thích Bồ Tát:  HT Thích Thiện Siêu dịch

Hành Thập Độ Đến Quả Vị Bồ Tát: HT Thích Huyền Vi

Hành Trạng Bồ Tát Quán Thế ÂmThích Phước Sơn.

Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế ÂmThích Đức Thắng.

Hạnh Nguyện của Bồ Tát Phổ HiềnHT Thích Trí Quảng.

Hình Ảnh Bồ Tát Phổ Hiền Trong Phật Giáo: Thích Pháp Huệ

Linh Thoại Bồ Đề Đạt Ma:  Trúc Thiên

Lý Tưởng Của Bồ Tát Hay Bồ Tát Đạo: HT Narada.

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền: HT Tịnh Không.

Nụ Cười của Phật Di LặcHT Thích Hiển Pháp

Phát Bồ Đề Tâm:  HT Thích Trí Quang dịch

Phát Tâm Bồ Đề:  HT Thích Thiện Siêu

Quán Thế Âm Bồ TátHT Thích Trí Quảng.

Quán Thế Âm Hiện Thân Của Lòng Từ:Thích Thông Chơn

Sự Tích Đức Chuẩn ĐềTạp chí Từ Bi Âm.

Sự Tích Quan Thế ÂmTuệ Minh Đạo.

Tại Gia Bồ Tát giới:  Thích Đức Niệm

Tâm Đại Bi:  Thích Nữ Trí Hải dịch

Tháng Bảy Với Đức Địa Tạng Bồ TátTạ Duy Chân.

Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma:  Thích An Hải

Truyện Đức Bồ TátHộ Tông Tỳ Khưu.

Tu Theo Hạnh Nguyện Quán Thế ÂmThích Huyền Lan.

Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề:  Thích Tâm Hòa dịch

Xưng Tán Bồ Đề TâmThích Trí Siêu dịch

Ý Nghĩa Lễ Bố Tát Trong Phật Giáo:  Hoàng Liên Tâm
Trang nhà
Dec 1, 2006